درب اتوماتیک مثلثی

غضروف-دار
درب کر کره ای (غضروف دار)
آگوست 15, 2016
تیغه کاپ 80 یا سوراخ دار
آگوست 24, 2016

درب اتوماتیک مثلثی

این سیستم بصورت کشویی باز و بسته میشود و به صورت مکان های زاویه دار مهندسی مورد استفاده قرار میگیرد و از تابش مستقیم و شدید نور به داخل جلوگیری میکند .