درب اتوماتیک تلسکوپی

کشو
درب اتوماتیک کشویی
می 12, 2016
گرد
درب اتوماتیک گرد
می 12, 2016

درب اتوماتیک تلسکوپی

تلسکوپی

عملکرد این سیستم مشابه درب های اوتوماتیک کشویی است با این تفاوت که عرض بازشو آن حدودا دو سوم عرض کل دهانه میباشد و در اماکنی استفاده میشود که به دلیل محدودیت فضا امکان بازشوی مفید توسط درب کشویی معمولی مقدور نمیباشد. باز شدن این نوع درب جلوه های ویژه ای به ورودی ساختمان ها میدهد ، لذا از محبوبیت خاصی در بین خریداران برخوردار است