درب های شیشه ای

درب های گردان یکی از انواع لوکس درب های اوتوماتیک به حساب می آیند که بر اساس معماری محیط با گزایشات خریداران که بر جنبه های مدرن بودن و صرف جویی در مصرف انرژی تاکید دارند مورد انتخاب قرار میگیرند . جلوگیری از ارتباط فضای داخل و بیرون ، صرفه جویی در مصرف انرژی ، جلوگیری از ورود گرد و غبار ، آلودگی صوتی و سهولت تردد از جمله ویژکی های کلیدی این نوع درب هاست